icon icon
icon
logo mobile vwc
  • Home
  • Haarlemse maatjes

Haarlemse maatjes

Haarlemse Maatjes is een initiatief van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving in samenwerking met negen organisaties die met maatjes werken. Het doel van Haarlemse Maatjes is: vrijwilligers werven voor mensen die door sociale, lichamelijke, psychische of mentale problemen in een isolement zijn geraakt.

logo Haarlemse Maatjes


Deelnemers
De deelnemende organisaties zijn:
Vrijwilligerscentrum Haarlem (coördinatie), Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning, Humanitas Zuid-Kennemerland Vriendschappelijk Huisbezoek, Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland, DOCK Haarlem, De Hartekamp Groep, GGZ-maatjes (RIBW K/AM), SIG, Rode Kruis Haarlem e.o.,Humanitas Home Start.

Deze organisaties verwachten een toenemende vraag naar vrijwilligers die één op één een hulpvrager willen ondersteunen. Met de op handen zijnde veranderingen in het sociaal domein (transities van AWBZ, WMO en Jeugdzorg) zullen mensen steeds minder of korter formele zorg en begeleiding krijgen. Vrijwilligers kunnen een stukje extra ondersteuning en aandacht geven.

Interesse? Meld u ook aan als maatje op www.haarlemse-maatjes.nl

Abriposte maatjes mei2017