icon icon
icon
logo mobile vwc
  • Home
  • Onze activiteiten

Informatie over onze activiteiten

We helpen je graag op weg

123Aan vrijwilligerswerk kun je veel hebben. Je ontdekt waar je goed in bent en leert nieuwe mensen kennen. Maar vrijwilligerswerk vinden is niet voor iedereen even makkelijk. Het Vrijwilligerscentrum helpt je daarom graag op weg. 
Meer weten? Klik hier
1001Kracht

Veilig vrijwilligerswerk

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met en voor minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt.
Lees verder...
 

Sociale Activering

trajectbegeleiding2
Het Vrijwilligerscentrum Haarlem heeft ruime ervaring met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk (in het kader van sociale activering). Het traject sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk is geschikt voor mensen die langere tijduit het arbeidsproces zijn en (o.a. als gevolg van sociaal isolement) moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
Lees verder...
 
logo mas

Maatschappelijke Stage

Tijdens de maatschappelijke stage (MaS) maken middelbare scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren hier ook een bijdrage aan. Deze stage draait dus om het doen van vrijwilligerswerk in de non-profit sector.
Lees verder...

logo_gilde

Gilde Haarlem

Gilde Haarlem is van origine een vrijwilligersorganisatie van vijftigplussers, die kennis en vaardigheden willen overdragen. Gilde Haarlem is opgericht in 1987, maakt deel uit van het Vrijwilligerscentrum Haarlem en is aangesloten bij Gilde Nederland. Tot het Gilde Haarlem behoren twee projecten: Stadswandelingen en Gilde-SamenSpraak.
Lees verder...


cursus

Vrijwilligersacademie Haarlem

De Vrijwilligersacademie Haarlem is een digitaal knooppunt waar zoveel mogelijk Haarlemse of op Haarlem gerichte organisaties hun scholingsactiviteiten kunnen onderbrengen, onder de aandacht kunnen brengen en eventueel kunnen laten uitvoeren. Het doel hiervan is het leveren van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers in alle sectoren die het vrijwilligerswerk ondersteunen.

Training vinden en bindenCursussen
Het Vrijwilligerscentrum Haarlem organiseert cursussen en workshops voor mensen die in vrijwilligersorganisaties werken. Ook voor professionals die zich bezighouden met aansturing/begeleiding van vrijwilligers verzorgen wij deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen en korte cursussen. Ook kunnen wij een training op maat verzorgen voor specifieke vragen die bij uw organisatie leven.
Lees verder...

In the Picture

Het fotoproject ‘In the Picture’ bestaat uit acht enthousiaste, vrijwillige fotografen die als doel hebben om de Haarlemse vrijwilliger optimaal in beeld te brengen. Hiervoor maken deze fotografen diverse fotoreportages bij vrijwilligersorganisaties. Zo krijgen zij de kans om hun kennis en vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. De organisaties profiteren hier op hun beurt weer van doordat ze gratis een uitgebreide fotoreportage van de activiteiten van hun vrijwilligers ontvangen.
Lees verder...

Afdrukken E-mail