icon icon
icon
logo mobile vwc

Collectieve verzekering voor vrijwilligers in Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die via Haarlemse organisaties actief zijn. De verzekering is afgesloten bij Raetsheren van Orden in Alkmaar. Het gaat hier om een aanvullende verzekering (secundaire dekking).
De aanvullende vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger die binnen of voor een Haarlemse organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Het afgesloten verzekeringspakket omvat:
  • ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers
Wie zijn verzekerd?
De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn/haar leeftijd. De verzekering geldt voor de vrijwilliger die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Tevens bent u verzekerd als u als vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangt (door de belasting voor 2009 bepaald op € 1.500,-- per jaar).

Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en politie.

Aanmelden niet nodig
Alle vrijwilligers in Haarlem zijn vanaf 1 juli 2009 verzekerd. U hoeft zich niet aan te melden.

Attentie voor vrijwilligersorganisaties
  • Het verzekeringspakket biedt een zogenaamde secundaire dekking (behalve het onderdeel ongevallenverzekering). Dit betekent dat als er ook dekking is bij reeds bestaande – door de vrijwilligersorganisatie zelf afgesloten verzekeringen – die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade benaderd moet worden.
  • Wij adviseren de inhoud van de dekking te vergelijken met de dekking van uw lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn.
Meer informatie/Schadeformulier
Klik hier voor meer informatie over de verzekering en/of als u het schadeformulier wil downloaden.