icon icon
icon
logo mobile vwc
  • Home
  • Nieuws
  • Publicatie VWC: Trends in vrijwillige inzet

Publicatie VWC: Trends in vrijwillige inzet

Bijna de helft van de Haarlemmers doet weleens vrijwilligerswerk. Daarvan is zestig procent vrouw en dat is meer dan in de rest van het land. Daar is de verhouding tussen mannen en vrouwen gelijk verdeeld. De vrijwilligers zijn voornamelijk actief op scholen, bij (sport)verenigingen en de scouting. Deze  - en nog veel meer - interessante weetjes zijn te vinden in de publicatie “Trends in vrijwillige inzet - Haarlem en omgeving aan zet”, een uitgave van de Vrijwilligerscentrale.

In de publicatie wordt een verhelderende blik op de stand van zaken in vrijwilligersland gegeven. Zo neemt de vraag naar vrijwilligers toe, maar neemt het aanbod af. Burgers regelen hun vrijwilligerswerk steeds vaker zelf en zoeken tegelijkertijd naar nieuwe vormen zoals flexibele, kortdurende klussen. Ook de rol van het bedrijfsleven neemt toe: werknemers kunnen steeds vaker vrijwilligerswerk in werktijd doen.                       
Meer weten over trends in vrijwilligerswerk én de rol van de Vrijwilligerscentrale bij dit alles? Klik dan hier om de publicatie te downloaden.